Szabványok

A VOCAL katalogizálási gyakorlata az alábbi szabványok figyelembevételével történik. A kérdéses, szabványok által nem szabályozott, vagy az eddigi eltérõ gyakrolatból következõen külön megerõsítést kívánó pontok megvitatására és a követendõ gyakorlat kialakítására az alábbi adatcsoportonként tagolt fejezetben illetve a corvina@pioneer.lib.klte.hu levelezõlistán van lehetõség.

Bibliogáfiai leírás szabványai:

MSZ 3424/1-1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek

MSZ 3424/2-1982 Bibliográfiai leírás. Idõszaki kiadványok

MSZ 3424/3-1979 Bibliográfiai leírás. Szabadalmi dokumentumok

MSZ 3424/4-1984 Bibliográfiai leírás. Szabványosítási dokumentumok

MSZ 3424/5-1979 Bibliográfiai leírás. Szakfordítások

MSZ 3424/6-1983 Bibliográfiai leírás. Disszertációk és szakdolgozatok

MSZ 3424/7-1984 Bibliográfiai leírás. Kották

MSZ 3424/8-1985 Bibliográfiai leírás. Kutatási és fejlesztési jelentések

MSZ 3424/9-1988 Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok

MSZ 3424/10-1992 Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok

MSZ 3424/12-1992 Bibliográfiai leírás. Idõszaki kiadványokban részdokumentumok

Besorolási szabványok

MSZ 3440/1-1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalommeghatározások

MSZ 3440/2-1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek neve

MSZ 3440/3-1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve

MSZ 3440/4-1986 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek

MSZ 3440/5-1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek

Tételszerkesztési szabványok

MSZ 3423/1-1983 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.

Általános elõírások

MSZ 3423/2-1984 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.

Könyvek

MSZ 3423/3-1986 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése.

Idõszaki kiadványok

Katalógus-szerkesztési szabványok

MSZ 3493:1982 A bibliográfiai tételek besorolási szabályai

MSZ 3401:1981 A bibliográfiai tételek betûrendbe sorolásának szabályai

Transzliterálási szabványok

MSZ 3394:1988 A cirill betûk transzliterációja latin betûkre

ISO DIS 843 A görög betûk transzliterációja latin betûkre