A VOCAL tagjainak listája

A könyvtárak bibliográfiai adatainak feltöltése folyamatban van. A vastagon szedett könyvtárak adatait már használhatjuk.

Az adatbázis kiegészül az ODR könyvtárak lelőhelyadataival is.