A Kéziratok űrlap kódmezői

Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintről

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja

Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthető képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós műalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyűjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány
 
Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) 008/39
üres LC
a Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen

Repr (reprodukció) (008/23)
üres a következők egyike sem
a mikrofilm
b mikrofiche
c mikroopaque
d nagy betűs nyomtatvány
f Braille
r szabványos betűnagyság

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (el_zetes szint), meg nem teintend_ végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható

Ctry (a dokumentumot kiadó, el_állító ország kódja
lsd. külön kódtáblázat

Dat tp. (dátumtípusok) 008/6
b nincs megadott dátum; i.e. dátum
Egy dátum
d részletes dátum
pl. (19830615 = 1983 junius 15)
s egy ismert/valószínő dátum
Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyűjtemény kezdő és záró dátuma
k gyűjtemény zömének kezdő és záró dátuma
m többszörös dátum
pl. ha a több részes mű kiadása nem egy éven belül történt
első dátum kezdő év, második dátum záró év.
(ha a több részes mű egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma
Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mező üresen marad)
q kérdéses dátum (csak idohatar megadva)
Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
19801987
 
Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplő adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák eredeti betűkkel
o teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)

Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
Dates (egy vagy két, a dátumtípuskóddal definiált kiadási dátum) (008/07-14)