A kivetíthető képek esetében használt 007-es mező kódjai

007--PROJECTED GRAPHIC
KIVETÍTHET_ KÉPEK
00 Category of material
00 Dokumentum típusa
g Projected graphic
g kivetíthető kép
01 Specific material designation
01 A dok. pontos megjelölése
# Not a motion picture or filmstrip
[ELAVULT]
# No attempt to supply code
[ELAVULT]
c Filmstrip cartridge
c diafilm dobozban
d Filmslip
d rövid filmdarab
f Other filmstrip type
f egyéb diatípus
n Not applicable
[ELAVULT]
o Filmstrip roll
o diatekercs
s Slides
s diakép
t Transparency
t transzparens
z Other
z egyéb
02 Original versus reproduction aspect
02 EREDETI - MÁSOLAT
f Facsimile
f facsimile
o Original
o eredeti
r Reproduction
r reprudució
u Unknown
u ismeretelen
03 Color
03 SZIN
a One color
a egy szinű
b Black-and-whit
b fekete-fehér
c Multicolored
c sok szinű
h Hand colored
h kézzel festett
m Mixed
m több féle
u Unknown
u ismeretlen
z Other
z egyéb
04 Base of emulsion
04 EMULZIÓ ALAPJA
# Not a motion picture
[ELAVULT]
# No attempt to supply code
[ELAVULT]
d Glass
d üveg
e Synthetic
e műanyag
j Safety film
j biztonsági film
k Film base, other than safety film
k egyéb filmalap
m Mixed collection
m kevert
n Not applicable
[ELAVULT]
o Paper
o papir
u Unknown u ismeretlen
z Other z egyéb
05 Sound on medium or separate 05 HANG a médiumon vagy külön
# No sound (silent) # nincs hang (néma)
a Sound on medium a hang a mediumon
b Sound separate from medium b hang külön
u Unknown u ismeretlen
06 Medium for sound 06 HANG mediuma
# No sound (silent) # nincs hang (néma)
a Optical sound track a optikai hangsáv
on motion picture film mozgófilmen
b Magnetic sound track b mágneses hangsáv
on motion picture film mozgófilmen
c Magnetic audio tape in cartridge c mágneses hangszalag dobozban
d Sound disc d hanglemez
e Magnetic audio tape on reel e mágneses hangszalag orsón
f Magnetic audio tape in cassette f mágneses hangszalag kazettán
g Optical and magnetic sound g optikai és mágneses hangsév
track on motion picture film mozgófilmen
h Videotape h videószalag
i Videodisc i videólemez
u Unknown u ismeretlen
z Other z egyéb
07 Dimensions 07 MÉRET
Film Film
a Standard 8 mm. a szabványos 8 mm
b Super 8 mm./single 8 mm. b Szuper 8 mm/egyszerű 8 mm
c 9.5 mm. c 9,5 mm
d 16 mm. d 16 mm
e 28 mm. e 28 mm
f 35 mm. f 35 mm
g 70 mm. g 70 mm
Slides Dia
j 2x2 in. or 5x5 cm. j 2x2 in vagy 5x5 cm
k 2 1/4 x 2 1/4 in. or 6x6 cm. k 2 1/4x2 1/4 in vagy 6x6 cm
Transparencies Fóliák
s 4x5 in. or 10x13 cm. s 4x5 in vagy 10x13 cm
t 5x7 in. or 13x18 cm. t 5x7 in vagy 13x18 cm
u Unknown u ismeretlen
v 8x10 in. or 21x26 cm. v 8x10 in vagy 21x26 cm
w 9x9 in. or 23x23 cm. w 9x9 in vagy 23x23 cm
x 10x10 in. or 26x26 cm. x 10x10 in vagy 26x26 cm
y 7x7 in. or 18x18 cm. y 7x7 in vagy 18x18 cm
z Other z egyéb
08 Secondary support material 08 Másodlagos hordozó
# No secondary support # nincs
c Cardboard c karton
d Glass d üveg
e Synthetic e m_anyag
h Metal h fém
j Metal and glass j fém és üveg
k Synthetic and glass k műanyag és üveg
m Mixed collection m vegyes
u Unknown u ismeretlen
z Other z egyéb