A Számítógépfájlok űrlap kódmezői

Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintről

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja

Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthető képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós műalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyűjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány

Govt pub (közigazgatási kiadvány) (008/ 28 )
üres Nem közig. kiadvány
a Autonóm ill. fél autonóm szervezet
c Több helyszínű közigazgatási testület (multilocal)
f Föderális/ nemzeti szintű közigazgatási testület
i Nemzetköz,i kormányközi közigazgatási testület
l Helyi közigazgatási testület
m Több államot átfogó testület (Multistate)
n Közigazgatási testület , meg nem határozott szint (elavult kod)
o Közigazgatási testület, meg nem határozott szint
s Állami, provincialis, territoriális stb. szintű testület
u Eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-e
z Egyéb

Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) (008/39)
üres LC
a Nemzeti Mez_gazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen
 
Frequn (008/18) (Gyakoriság)
üres nincs meghatározható gyakoriság
a évente
b kéthavonta
c hetente kétszer
d naponta
e kéthetente
f évente kétszer
g kétévente
h háromévente
i hetente háromszor
j havonta háromszor
m havonta
q negyedévente
s havonta kétszer
t évente háromszor
u ismeretlen
w hetente
z egyéb
 

File (fájl típusa) (008/26)
a Numerikus adatok (Numeric data)
b Számítógép program (Computer program)
c Ábrázolás (Representational)
e Bibligráfiai adatok (Bibliographic data)
f Betű (Font)
g Játék (Game)
h Hang (Sound)
i Interaktív multimédia (Interactive multimedia)
j Online rendszer vagy szolgáltatás (Online system or service)
m Többfajta (Combination)
u Ismeretlen (Unknown)
z Egyéb (Other)
 
Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (előzetes szint), meg nem teintendő végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható
 
Machine (gép típusa ) 008/27 [ELAVULT]
a Számítógéppel olvasható [ELAVULT]
z Egyéb [ELAVULT]

Ctry (a dokumentumot kiadó, előállító ország kódja
lsd. külön kódtáblázat
 
Dat tp. (dátumtípusok) 008/6
b nincs megadott dátum; i.e. dátum
Egy dátum
d részletes dátum
pl. (19830615 = 1983 junius 15)
s egy ismert/valószínű dátum
Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyűjtemény kezdő és záró dátuma
k gyűjtemény zömének kezd_ és záró dátuma
m többszörös dátum
pl. ha a több részes mű kiadása nem egy éven belül történt
első dátum kezdő év, második dátum záró év.
(ha a több részes m_ egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma
Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mező üresen marad)
q kérdéses dátum (csak időhatár megadva)
Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
19801987
 
Regulr ( regularitás) (008/19)
n normalizált irreguláris (megjósolható minta szerint irreguláris)
r reguláris
x teljesen irreguléris
u ismeretlen
 
Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
 
Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplő adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák eredeti betűkkel
o teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)