A Hangfelvétel űrlap kódmezői

 

Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05) c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintről

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja

Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthető képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós m_alkotás vagy természeti tárgy
Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyűjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány
 
Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) 008/39
üres LC
a Nemzeti Mez_gazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (előzetes szint), meg nem tekintendő végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható

Ctry (a dokumentumot kiadó, előállító ország kódja) (008/15-17)
lsd. külön kódtáblázat

Dat tp. (dátumtípusok) 008/6
b nincs megadott dátum; i.e. dátum

Egy dátum
d részletes dátum
pl. (19830615 = 1983 junius 15)
s egy ismert/valószínű dátum

Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyűjtemény kezdő és záró dátuma
k gyűjtemény zömének kezdő és záró dátuma
m többszörös dátum
pl. ha a több részes mű kiadása nem egy éven belül történt
első dátum kezdő év, második dátum záró év.
(ha a több részes mű egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma

Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mező üresen marad)
q kérdéses dátum (csak időhatár megadva)
Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
19801987

Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplő adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák eredeti betűkkel
o teljes transzliterálás latin betűkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)

Comp (a kompozíció formája) (008/18-19)

 • a kódmezőt akkor használjuk, ha a kód a kompozició egészére vonatkozik; ha több kódra van szükségünk, itt a mu (több forma) kódot használjuk és a specifikus kódok a 047. mezőbe kerülnek. A kódok a 047. mezőnél felsorolva.


  Format (a kotta típusa) (008/20)

 • az itt használt kód a 300. mezőben megjelenő adatoknak felel meg

  a partitúra (Full score)
  b partitúra, miniatür (Full score,miniature or study size)
  c billenty_s hangszer kíséret (Acconpaniment reduced for keyboard)
  d szólam (Voice score)
  e (Condensed score or piano-conductor score)
  g (Close score)
  m (Multiple score formats)
  n nem alkalmazható (Not applicable)
  u ismeretlen (Unknown)
  z egyéb (Other)


  Accomp. mat. (melléklet) (008/24-29)

 • maximum hat kódot használhatunk, betűrendben

  üres nincs melléklet
  a Diszkográfia
  b Bibliográfia
  c Tematikus index
  d Libretto vagy szöveg
  e a szerz_, zeneszerz_ életrajza
  f el_ad_ életrajza, zenekar története
  g technikai és/vagy történeti információ a hangszerekr_l
  h technikai információk a zenér_l
  i történeti információ
  k néprajzi információk
  r instrukciók
  s kotta
  z egyéb

  LTxt (hangfelvételek irodalmi szövege)
  üres zenei hangfelvétel
  p költészet
  d dráma
  f regény
  k komédia
  h történelem
  l el_adások, beszédek
  o népmesék
  c konferencia kiadványok
  i oktatóanyagok
  j nyelvi oktatóanyagok
  s hangok
  a önéletrajzok
  b életrajzok
  e tanulmányok
  g riportok
  m emlékiratok
  r próbák
  t interjúk
  n nem alkalmazható
  z egyéb

  Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
  üres nem ISBD
  a AACR 2
  i ISBD

  Int.lvl. (intellektuális szint) (008/22)
  üres ismeretlen, nem meghatározható
  j ifjúsági

 • Dates (egy vagy két, a dátumtípuskóddal definiált kiadási dátum) (008/07-14)