A Kották ûrlap kódmezõi

Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintrõl

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja

Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthetõ képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós mqalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyûjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány
 
Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) 008/39
üres LC
a Nemzeti Mezõgazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (elõzetes szint), még nem tekintendõ végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható

Ctry (a dokumentumot kiadó, elQállító ország kódja) (008/15-17)
lsd. külön kódtáblázat
Dat tp. (dátumtípusok) 008/6
b nincs megadott dátum; i.e. dátum

Egy dátum
d részletes dátum
pl. (19830615 = 1983 junius 15)

s egy ismert/valószínû dátum

Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyûjtemény kezdõ és záró dátuma
k gyûjtemény zömének kezdõ és záró dátuma
m többszörös dátum
pl. ha a több részes mû kiadása nem egy éven belül történt
elsõ dátum kezdõ év, második dátum záró év.
(ha a több részes mû egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk)
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma

Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mezõ üresen marad)
q kérdéses dátum (csak idõhatár megadva)
Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
1980-1987

Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplõ adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák eredeti betûkkel
o teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)

Comp (a kompozíció formája) (008/18-19)
a kódmezõt akkor használjuk, ha a kód a kompozició egészére vonatkozik; ha több kódra van szükségünk, itt a mu (több forma) kódot használjuk és a specifikus kódok a 047. mezõbe kerülnek. A kódok a 047. mezõnél felsorolva.

Format (a kotta típusa) (008/20)
az itt használt kód a 254. mezõben megjelenõ adatoknak felel meg
a partitúra (Full score)
b partitúra, miniatür (Full score,miniature or study size)
c billentyqs hangszer kíséret (Acconpaniment reduced for keyboard)
d szólam (Voice score)
e (Condensed score or piano-conductor score)
g (Close score)
m (Multiple score formats)
n nem alkalmazható (Not applicable)
u ismeretlen (Unknown)
z egyéb (Other)

Accomp mat (melléklet) (008/24-29)

maximum hat kódot használhatunk, betûrendben

üres nincs melléklet
a Diszkográfia
b Bibliográfia
c Tematikus index
d Libretto vagy szöveg
e a szerzõ, zeneszerzQ életrajza
f elQadQ életrajza, zenekar története
g technikai és/vagy történeti információ a hangszerekrQl
h technikai információk a zenérQl

i történeti információ
k néprajzi információk
r instrukciók
s kotta
z egyéb
LTxt (hangfelvételek irodalmi szövege)
üres zenei hangfelvétel
p költészet
d dráma
f regény
k komédia
h történelem

l elQadások, beszédek

o népmesék
c konferencia kiadványok
i oktatóanyagok
j nyelvi oktatóanyagok
s hangok
a önéletrajzok
b életrajzok
e tanulmányok
g riportok
m emlékiratok
r próbák
t interjúk
n nem alkalmazható
z egyéb
Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
Int.lvl. (intellektuális szint) (008/22)
üres ismeretlen, nem meghatározható
j ifjúsági

Dates (egy vagy két, a dátumtípuskóddal definiált kiadási dátum) (008/07-14)