A földgömbök esetében a 007-es mezõben az alábbi kódok használhatók

 

007--FÖLDGÖMB
00 A dokumentum típusa (Category of material)
d Glóbus
01 A dokumentum közelebbi megjelölése (Specific material designation)
a Éggömb (Celestial globe)
b Bolygó- és holdgömb (Planetary or lunar globe)
c Földgömb (Terrestrial globe)
z Egyéb (Other)
02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect)
f Facsimile (Facsimile)
o Eredeti (Original)
r Reprodikció (Reproduction)
u Ismeretlen (Unknown)

03 Szín (Color)
a Egy szín\ (One color)
c Több szín\ (Multicolored)

04 Fizikai hordozó (Physical medium)
a Papír (Paper)
b Fa (Wood)
c Kõ (Stone)
d Fém (Metal)
e Mûanyag (Synthetic)
f Bõr (Skin)
g Textil (Textile)
p Gipsz (Plaster)
u Ismeretlen (Unknown)
z Egyéb (Other)

05 Reprodukció típusa (Type of reproduction)
f Facsimile (Facsimile)
n Nem alkalmazható (Not applicable)
u Ismeretlen (Unknown)
z Egyeb (Other)