A térkép ûrlap kódmezõi

 
Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintrõl

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja
Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthetõ képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós mûalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyûjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány

Govt pub (közigazgatási kiadvány) (008/ 28 )
üres Nem közigazgatási kiadvány
a Autonóm ill. fél autonóm szervezet
c Több helyszínq közigazgatási testület (multilocal)
f Föderális/ nemzeti szintû közigazgatási testület
i Nemzetköz,i kormányközi közigazgatási testület
l Helyi közigazgatási testület
m Több államot átfogó testület (Multistate)
n Közigazgatási testület , meg nem határozott szint (elavult kód)
o Közigazgatási testület, meg nem határozott szint
s Állami, provincialis, territoriális stb. szintû testület
u Eldönthetetlen, hogy a mû közigazgatási kiadvány-e
z Egyéb

Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) 008/39
üres LC
a Nemzeti Mezõgazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen

Relief (domborzat) (008/18-21)
legfeljebb négy kód használható; fontossági sorrendben
üres nincs domborzati jelzés
a kontúrok (Contours)
b árnyékolás (shading)
c színárnyalattal kifejezett magasság (gradient tints)
d vonalkázás (hachures)
e batimetria/mélységmérés (bathymetry/soundings)
f formavonalak (form lines)
g pontokkal kifejezett magasság (spot heights)
i képes (picturially)
j felszíni formák (land forms)
k batimetria/isolines (Bathymetry/isolines)
z egyéb

Base (vetület) (008/22-23)
üres a vetület nincs meghatározva
zz egyéb
aa Aitoff
ab Gnomikus (Gnomic)
ac Lambert féle azimutális területtartó vetület (Lambert's azimuthal equal area)
ad Ortografikus (Orthographic)
ae Azimutális hossztartó vetület (Azimuthal equidistant)
af Sztereografikus (Stereographic)
au Azimutális, típusa ismeretlen (Azimuthal, specific type unknown)
ba Gall (Gall)
bb Good féle területtartó vetület (Goode's homolographic)
bc Lambert féle hengeres területtartó vetület (Lambert's cylindrical equal area)
bd Mercator (Mercator)
be Miller (Miller)
bf Mollweide (Mollweide)
bg Szinusziod (Sinusoidal)
bh Transzverzális (Transverse Mercator)
bi Gauss-Kruger (Gauss-Kruger)
bu Hengeres, típusa ismeretlen (Cylindrical, type unknown)
ca Albert féle területtartó (Albert's equal area)
cb Bonne (Bonne)
cc Lambert féle kúpszeletes (Lambert's conformal conic)
cp Polikonikus (Polyconic)
cu Kúpszeletes, típusa ismeretlen (Conic, specific type unknown)
da Armadillo (Armadillo)
db Pillangó (Butterfly)
dc Eckert (Eckert)
dd Goode homoloszin (Goode's homolosine)
de Miller féle bipoláris ferde területtartó kúpszeteletes (Miller's bipolar oblique conformal conic)
df Van Der Grinten (Van Der Grinten)
dg Dimaxion (Dimaxion)
dh Kordiform (Cordiform)

Nincs kódmezõje (Fõ meridián) (008/24)
üres nincs megadott meridián
e Greenwich
f Ferro
g Paris
p Philadelphia
w Washington, D.C.
z Egyéb

RecG (A térképészeti dokumentum típusa) (008/25)
a egyedi térkép
b térkép sorozat (Map series)
c periodikus megjelenésû térkép (Map serial)
d földgömb

Form (Speciális jellemzQk) (008/33-34)
üres nincs speciális jellemzQ
e kézirat
j képes kártya, levelezõlap
k naptár
l kirakó játék (puzzle)
m Braille
n játék (game)
o fali térkép
p kártya
z egyéb

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (elõzetes szint), meg nem teintendQ végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható
 

Ctry (a dokumentumot kiadó, elõállító ország kódja) (008/15-17)
lsd. külön kódtáblázat

Dat tp. (dátumtípusok) 008/06
b nincs megadott dátum; i.e. dátum

Egy dátum
d részletes dátum
pl. (19830615 = 1983 junius 15)

s egy ismert/valószínû dátum

Két dátum
c tényleges és copyright dátum
i gyûjtemény kezdõ és záró dátuma
k gyûjtemény zömének kezdú és záró dátuma
m többszörös dátum
pl. ha a tobb reszes mu kiadasa nem egy even belul tortent
elsõ dátum kezdõ év, második dátum záró év.
(ha a több részes mû egy éven belül jelent meg az s kódot használjuk)
p terjesztés/kiadás és gyártás/felvétel dátuma, ha eltérnek egymástól
r reprint, újra kiadás dátuma és eredeti kiadás dátuma

Ismeretlen dátumok
n ismeretlen dátum (az évszám mezQ üresen marad)
q kérdéses dátum (csak idohatar megadva)
Pl.
260 $aBp. :$bKossuth,$c[198-]
19801987

Indx (index) (008/31)
0 nincs index
1 a dokumentum saját tartalmára vonatkozó index van a kiadványban

Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplõ adatokhoz képest)
x hiányzó karakter
r teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák eredeti betûkkel
o teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)
 
Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
 
Dates (egy vagy két, a dátumtípuskóddal definiált kiadási dátum) (008/07-14)