A Periodikák ûrlap kódmezõi

 
Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05)
c korrigált vagy revideált
d törölt
n új
p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintrõl

Entrd (a rekord adatbázisba kerülésének dátuma) - a rendszer generálja
Used (a rekord utolsó változtatásának dátuma) - a rendszer generálja


Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06)
a nyelvi anyag
b archív, kézirat
c kotta
d kéziratos kotta
e nyomtatott térkép
f kéziratos térkép
g kivetíthetõ képek
k két dimenziós nem vetített képek
i nem zenei hangfelvétel
j zenei hangfelvétel
m komputer fájl
o oktató csomag
r három dimenziós mûalkotás vagy természeti tárgy

Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07)
a monografikus részdokumentum
b periodikus részdokumentum
c gyûjtemény
d alegység
m monográfia
s periodikus kiadvány

Govt pub (közigazgatási kiadvány) (008/ 28 )
üres Nem közig. kiadvány
a Autonóm ill. fél autonóm szervezet
c Több helyszínû közigazgatási testület (multilocal)
f Föderális/ nemzeti szintû közigazgatási testület
i Nemzetközi, kormányközi közigazgatási testület
l Helyi közigazgatási testület
m Több államot átfogó testület (Multistate)
n Közigazgatási testület , meg nem határozott szint (elavult kód)
o Közigazgatási testület, meg nem határozott szint
s Állami, provincialis, territoriális stb. szintû testület
u Eldönthetetlen, hogy a mû közigazgatási kiadvány-e
z Egyéb

Lang (a dokumentum legfontosabb nyelve) (008/35-37)
lsd külön kódtáblázatot
 
Source (A katalógus rekord forrása) (008/39)
üres LC
a Nemzeti Mezõgazdasági Könyvtár
b Nemzeti Orvosi Könyvtár
c LC közös katalogizálási program
d egyéb
n új periodikum cim (LC)
u ismeretlen
 
S/L 008/34
0 Successive entry (A folyóiratról új rekord készül, ha a cím vagy a kiadótestület változik)
1 Latest entry (A folyóirat katalogizálása mindig a legújabb adatokat tükrözi a cím és kiadótestület változások idején

Repr (reprodukció) (008/23)
üres a következõk egyike sem
a mikrofilm
b mikrofiche
c mikroopaque
d nagy betûs nyomtatvány
f Braille
r szabványos betûnagyság

Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17)
üres teljes szint
1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben
2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben
5 részleges (elõzetes szint), meg nem teintendõ végleges leírásnak
7 minimális szint
8 prepublikációs szint
u ismeretlen
z a kód nem alkalmazható


Conf pub (konferencia kiadvány) (008/29)
0 nem konferencia kiadvány
1 konferencia kiadvány

Ctry (a dokumentumot kiadó, elõállító ország kódja
lsd. külön kódtáblázat

Ser tp (periodika típusa) (008/21)
üres az alábbiak egyike sem
m monográfiasorozat
n újság
p folyóirat
 
Alphabet 008/33 A cím eredeti írásmódja
üres nincs meghatározva
a alap latin
b kiterjesztett latin
c cirill
d japán
e kínai
f arab
g görög
h héber
i thai
j devanagari
k koreai
l tamil
u ismeretlen
z egyéb

Indx (index) (008/31)
0 nincs index
1 a dokumentum saját tartalmára vonatkozó index van a kiadványban

Mod.rec. (módosított rekord) (008/38)
üres nem módosított rekord (a könyvön szereplõ adatokhoz képest)
x hiányzó karakater
r teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák eredeti betûkkel
o teljes transzliterálás latin betûkre /nyomtatott cédulák is transzliterálva
s rövidített rekord (ha leírás meghaladná a rekord megengedett maximális hosszát.)

Phys med (az eredeti dokumentum médiuma) (008/22)
üres a következõk egyike sem
a mikrofilm
b mikrofiche
c mikroopaque
d nagy betûs nyomtatvány
f Braille
r szabványos betûnagyság

Cont. (tartalom) (008/24 a mû egészének tartalma; 008/25-27 a mû részben tartalmazza az alábbiakat)
az alábbiakból legfeljebb 4 kód használható, betûrendben
üres nincs megadva
a összefoglaló, absztrakt
b bibliográfiák
c katalógusok
d szótárak
e enciklopédiák
f kézikönyvek
g törvénycikk
i index
k diszkográfia
l törvény
n egy tárgykör irodalmi áttekintése
o könyvismertetés
p programozott szövegek
q filmográfia
r címtár
s statisztikák
t technikai jelentés
v jogi esetek ismertetése
w jogi elemzés
 
Frequn (008/18) (Gyakoriság)
üres nincs meghatározható gyakoriság
a évente
b kéthavonta
c hetente kétszer
d naponta
e kéthetente
f évente kétszer
g kétévente
h háromévente
i hetente háromszor
j havonta háromszor
m havonta
q negyedévente
s havonta kétszer
t évente háromszor
u ismeretlen
w hetente
z egyéb

Cum ind (kumulatív index) (már nem használt kód)
u ismeretlen

Titl pag (címlap) (már nem használt kód)
u ismeretlen

Pub st (kiadvány státusza) (008/06)
c kurrrens státusz
d lezárt
u ismeretlen

Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18)
üres nem ISBD
a AACR 2
i ISBD
 
ISDS (ISSN center) (008/20)
 üres nincs ISSN központ kód
0 nemzetközi központ
1 Egyesült Államok
4 Kanada
z egyéb

Regulr ( regularitás) (008/19)
n normalizált irreguláris (megjósolható minta szerint irreguláris, rendszertelen)
r reguláris (szabályos)
x teljesen rendszertlen
u ismeretlen
Dates (Kiadási dátumok) (008/07-14)